در حال بارگزاری....
دانلود

به سلامتی عشقم تقدیم به عشقم....

به سلامتی اونی که دلمو شکست ولی دوسش دارم به سلامتی اونی که نارحتم کرد ولی بازم دوسش دارم به سلامتی اونی به حرفام شک داره ولی دوسش دارم به سلامتی اونی که هزار بار حرفهایی که دوست نداشتم به زبون اورد ولی ازش دلخور نیستم وبه سلامتی اونی که همش منو مقصر میدونه ولی چیکار کنم که عاسقشم ودوسش دارم....دوست دارم عشقم مبارکت باشه عزیزم...