در حال بارگزاری....
دانلود

بسته های سبز دیجیکالا - تایم لپس از رشد گیاه

دیجی کالا به نظر من اتفاق بسیار خوبی ست در تجارت نوین ایران و این ویدئو ی کوتاه هم یک کار ذوقی ست برای بیان این احساس خوب نسبت به دیجی کالا و کار قشنگ بسته های سبزش در حمایت از محیط زیست.
http://hamidlotfi.net/