در حال بارگزاری....
دانلود

سفری یکروزه به گندیمان از نگاه فانتوم 2

آبان ماه فرصتی دست داد تا با دوستانم برم منطقه گندیمان -- تو مسیر، مناظر و چشم اندازهای زیبایی بود اما به دلیل اینکه تعداد زیاد بود و امکان توقف برای تصویربرداری وجود نداشت، با حسرت از کنار اون مناظر گذشتم و فقط تو سه نقطه تونستم فانتوم رو پرواز بدم و با دوربین گوپرو تصویر بگیرم... امیدوارم خوشتون بیاد