در حال بارگزاری....
دانلود

قسمتی ازجلسه 5رایگان عزت نفس و اعتمادبه نفس: رسالت فردی

در این دنیا هیچ چیز بیهوده آفریده نشده است، اگر ما استعداد و علاقه های خودمان را بشناسیم می توانیم باکمی دقت بفهمیم که رسالت های فردی ما در این دنیا چیست و وقتی در این زمینه باشیم عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری را خواهیم داشت در این جلسه راجع به رسالت شخص خودمان صحبت می کنم برای عضویت می توانید به سایت خردمندان سر بزنید
www.kheradmandan.com