در حال بارگزاری....
دانلود

مداح انقلابی و ولایی-حاج حسین امیدعلی-شور ولایی و ضد دا

شور بسیار زیبا ((برات کربوبلای من این دفعه-حکم جهاده رهبرمه))اجرا شده توسط حاج حسین
امیدعلی از مداحان ولایی کشوری استان لرستان و شهر بروجرد در هیات عشاق الزهرا (س) بروجرد