در حال بارگزاری....
دانلود

#_آهنگ سیمین بری

آهنگ سیمین بری ساخته ی زنده یاد جمشید شیبانی که استاد انوشیروان روحانی هم اون رو با پیانو اجرا کرد توسط این خانم با ویولون نواخته میشه که اگر اشتباه نکنم اهل کشور تاجیکستان است .


8 آبان 98