در حال بارگزاری....
دانلود

اندروید در بلک بری پاسپورت سیلور

ویدئویی منتشر شده است از بلک بری پاسپورت سیلور که بر روی آن نسخه ویژه اندروید نصب شده است . اما این ویدئو رسمی نیست .
گزارش کامل این دویدئو را در سایت پرشین بلک بری مطالعه کنید.
www.persianblackberry.ir