در حال بارگزاری....
دانلود

کابالا و عرفان یهود

درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش - دین آسمانی یهود و کتاب تورات دچار تحریف شد و پس از حضرت سلیمان به انحراف اساسی كشیده شد. کابالا میراث یهود منحرف است که آمیخته با مضامین مشرکانه ی میترایی و جادوگری و شیطان گرایی مصر و بابل باستان است.


مطالب پیشنهادی