در حال بارگزاری....
دانلود

چرا برای انجام عمل جراحی بینی محدودیت سنی وجود دارد؟

جراحی بینی در سنین پایین می تواند روی رشد صورت تاثیر بگذارد. در صورتی که قبل از اتمام فرآیند رشد، غضروفهای بینی دستکاری شود، ممکن است انجام عمل جراحی روی رشد صورت تاثیر منفی بگذارد.