در حال بارگزاری....
دانلود

تپه گوگردی-دماوند

قله دماوند آتشفشانی نیمه فعال است. در مسیر صعود به قله از جبهه جنوبی، دهانه فرعی آتشفشان دیده می شود كه از آن بخار و گاز گوگرد خارج می شود.