در حال بارگزاری....
دانلود

تلف شدن ماهیان در سواحل کیش

بیش از ده ها هزار قطعه ماهی در محدوده هفت کیلومتری از سواحل کیش تلف شدند.

به گفته برخی از شاهدان حلقه ای از نفت در سواحل کیش دیده شده که احتمال می رود علت تلف شدن ماهی ها ناشی از نشت مواد نفتی در سواحل کیش باشد.