در حال بارگزاری....
دانلود

ترکیه-همایش شیر خوارگان حسینی/اخبار شبکهzeynebiyetv

همایش جهانی شیر خوارگان حسینی در اولین جمعه از ماه محرم در دنیا،نشانه فریاد العطش طفلان شش ماهه است. که می خواهند تسلی بخش دل غم دیده مولایشان امام مهدی (عج) باشند. بخشی از اخبار شبکه اسلامی زینبیه ترکیه برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم
که مربوط به همایش شیر خوارگان حسینی در آن کشور است.