در حال بارگزاری....
دانلود

چرا فلسفه میخوانیم

5/11/1385 جلسه 2 (درآمدی بر مبانی دكترینولوژی)
اساس باور در فلسفه است و فلسفه دغدغه اش تبیین عقلانی پدیده هاست نه تبیین عقلانی حقیقت وکسی که به اساس باور توجه نکند نتیجه نمیگیرد


مطالب پیشنهادی