در حال بارگزاری....
دانلود

مهربانی

در این انیمیشن من می خواستم که نشان بدهم مهربانی بی جواب نمی ماند و همین طور چرخه مهربانی که هیچ وقت تمام نمی شود. امیدوارم که ببینید و خوشتان بیاید و سرگرم شوید و به مفهوم این انیمیشن فکر کنید .