در حال بارگزاری....
دانلود

حکم کف زدن و صوت زدن در مسجد و حسینیه چیست؟

حجةالاسلام شمس؛ 12 حکم کف زدن و صوت زدن در مسجد و حسینیه چیست؟