در حال بارگزاری....
دانلود

فیتیله- 1393/07/04 - 09- گزارش فیتیله ای/چندجوری

گزارش فیتیله ای درباره ی ساخت مجموعه عروسکی به نام "چندجوری" به کارگردانی خانم سعادت که یکی از عموهای فیتیله در آن نقش آفرینی می کند.