در حال بارگزاری....
دانلود

گل زیبای پرسپولیس به آث میلان.

در این کلیپ گل زیبا و گروهی پیشکسوتان پرسپولیس رو به تیم آث میلان می بینید که نهایت با ضربه ی ناصر محمدخانی دروازه ی میلان رو می سوراخد.
اصن همکاریو باش. چه قد قشنگ. چه قد حرفه ای.