در حال بارگزاری....

باز دید مدیرکل آموزش وپرورش از پل معلق مشکین شهر

گزارش تصویری روز از :
سید محمد رضایی خبرنکار افتخاری امور ایثار گران وبنیاد شهیدشهرستان مشگین شهر
باز دید مدیرکل آموزش وپرورش از پل معلق مشکین شهر