در حال بارگزاری....
دانلود

دنیای فناوری در سال 2019 ظرف 5 دقیقه

شرکت مایکروسافت با انتشار یک فایل ویدیوئی 5 دقیقه ای ویژگی های جهان فناوری در سال 2019 را تشریح کرد.
ویژگی هایی که بسیاری از آنها در حال حاضر دست نیافتنی به نظر می رسند.
این ویدیو نشان می دهد که جهان در سال 2019 در تسخیردستگاه های مختلف پیشرفته ای است که همه آنها مجهز به نمایشگرهای لمسی هستند، به گونه ای که تا 6 سال دیگر صفحه کلید و موشواره به طور کلی منسوخ خواهند شد.
از سوی دیگر تا 6 سال دیگر بسیاری از وسایل الکترونیک همراه به گونه ای طراحی می شوند که با قرار دادن آنها در برابر اشیا و کالاهای مختلف می توان