در حال بارگزاری....
دانلود

روز بهداشت روان

همه روان شناس پزشکان بر این باورند که خانواده نخستین و اساسی ترین نهاد موجود در هر جامعه است؛ زیرا تولد هر فردی در آنجا صورت می گیرد، زندگی اجتماعی خود را از بطن خانواده شروع می‌کند و سپس با طی دوره های رشد، وارد سایر نهادهای اجتماعی می‌گردد. اهمیت خانواده در این است که کودک را از بدو تولد در شبکه ای از روابط عاطفی، اجتماعی، تاریخی و محیط زندگی خاص قرار می‌دهد و برای کودک میراث فرهنگی به ارمغان می آورد. میتوان نتیجه گرفت سلامتِ بهداشتِ روانِ خانواده ضامن سلامتِ بهداشتِ روانِ جامعه است.
با سپاس از : خانم دکتر بهار حاج رضایی روانشناس و مشاور

منبع: مقاله بهداشت روانی در خانواده نوشته خانم زهرا ایزدی
☀️Telegram: @nikancharity


18 مهر 98