در حال بارگزاری....
دانلود

بازهم تکرار نامهربانی با طبیعت

قطع درختان بوستان بنفشه در یزد این بار با حضور دوستداران طبیعت ختم به خیر شد.
کانال رسمی خبرگزاری صدا و سیمای یزد
https://telegram.me/newsyazd