در حال بارگزاری....
دانلود

"تقدیم به عشقم سینا: ❀▨:تو رو تا همیشه میخوام⇨

هر روز عاشقانه تر می نویسم...

تا تمام آدم های این سرزمین "تـــــــــــــــــب" کنند

در حسرت داشتن معشوقه ای شبیه "تــــــــــــــــو"

"دوستت دارم"عاشقانه عشقــــــــــــــــــــــــــم:-*