در حال بارگزاری....
دانلود

لحظه به وقوع پیوستن فاجعه منا در مکه

لحظه به وقوع پیوستن فاجعه منا در مکه .... در این حادثه تاکنون 131 ایرانی کشته شده اند ...