در حال بارگزاری....
دانلود

اگه دوسم داری/عشقموتودلت داری/میدونی غیراین دلم جایی نداری

آره خیلی دوست دارم///عشقت رو تو دلم دارم///میدونم غیر اون دلت///جاییییییییییی نداااااااااارم///////////////////////
درسته حذف میشه ولی خوووووووووووووووووووووووووو


مطالب پیشنهادی