در حال بارگزاری....
دانلود

درمان فلج مادرزادی به روش درمانی AMZ

درمان قطعی فلج ماذرزاذ .
پرونده بیمار در بیمارستان شهید رجائی موجود میباشد.


مطالب پیشنهادی