در حال بارگزاری....
دانلود

توهین به دولت آبادی در برلین

سالها پیش در کنفرانس برلین ، عده ای از مخالفان جمهوری اسلامی با ایجاد اغتشاش در سخنرانی دولت آبادی و سر دادن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی موجب اخلال در سخنرانی و توهین به محمود دولت آبادی شدند.
کنفرانس برلین ، در سال 79 در شهر برلین به دعوت بنیاد هانریش بل به مدت سه روز (19 - 21 فروردین) برگزار شد.
حمیدرضا جلایی پور ، فریبرز رئیس دانا ، علیرضا علوی تبار از دیگر دعوت شدگان به این کنفرانس بودند.