در حال بارگزاری....

اعتماد به نفس

در این کلیپ که قسمتی از سمینار اعتماد به نفس دکتر حلت در 100 دقیقه است به یکی از موضوعاتی که باعث افزایش اعتماد به نفس می شود پرداخته است.
www.panteaco.com