در حال بارگزاری....
دانلود

توضیحات کامل روزنامه نگار جاسوس اسرائیلی در" بی بی سی"

سفر دو هفته ای "اورلی آزورلای" روزنامه نگار صهیونیست روزنامه یدیعوت آحارونوت به ایران در پوشش یک جهانگرد علاقه مند به اصفهان و شیراز سرو صدای زیادی به پا کرده است.وزارت امورخارجه نیز رسما اعلام كرد این خبرنگار خودش را به جای توریست جا زده است.