در حال بارگزاری....
دانلود

نقش ای یو ای در تعیین جنسیت جنین!

در این روش نمونه اسپرم ها را به آزمایشگاه برده و اسپرم های X و Y را از هم جدا می کنند. البته در این جداسازی اطمینان صددرصد وجود ندارد و اسپرم مورد نظر 60_70 درصد اسپرمی است که جنس مورد نظر والدین را تولید می کند. از طرفی خانم هم باید از نظر فولیکول هایش بررسی شو


23 بهمن 98
مطالب پیشنهادی