در حال بارگزاری....
دانلود

بیدارشدن با کپسول آتش نشانی

معلم هلندی عصبانی در اقدامی غیر قابل پیش بینی به روش خودش دانش آموزی که در خواب عمیق بود را بیدار و از کلاس اخراج کرد.