در حال بارگزاری....
دانلود

حوزه علمیه قم: تست کرونای حتی یک نفر از طلبه های چینی ما مثبت نشده است

حوزه علمیه قم خبر داد: تست کرونای حتی یک نفر از طلبه های چینی ما مثبت نشده است.


20 فروردین 99