در حال بارگزاری....
دانلود

اولین جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور

اولین جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور در 19 و 20 مهرماه 1393 در سازمان مرکزی این دانشگاه به میزبانی پیام نور استان تهران برگزار گردید.
شایان ذکر است ؛ اصحاب رسانه پوشش خبری مناسبی را در این خصوص داشتند.