در حال بارگزاری....
دانلود

نیم کیلو باش، مرد باش / کوچک ترین رزمنده عراقی

کاربران عراقی با انتشار فیلمی از یکی از نیروهای بسیج مردمی در شبکه های اجتماعی، تأکید کردند که شجاعت به قد و قواره نیست.