در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگوی سلفی آقای خوشحال با اصغر آذربایجانی

خلاقیت و پویایی رسانه های شهری و چشم انداز رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر از رسانه های شهری و فضای فرهنگی شهر در گفتگوی سلفی آقای خوشحال (احمد فیاض) با اصغر آذربایجانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان