در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم:سخنان مهم دکتر عباسی در نشست خبری فیلم لژیون(اول)

فیلم:سخنان مهم دکتر عباسی در نشست خبری فیلم لژیون در سینما فلسطین(اول)
هدف پنتاگون و استراتژی آنها تسخیر قلب هاست نه تسخیر خرمشهر و آبادان. رزمندگان این جنگ سینماگران و تصویرپردازان هستند/در غرب کسی را پیدا نمی کنید که روحیه شهادت طلبی داشته باشد و حتی بتواند شهادت پرور تربیت کند و برای انحراف این تفکر از القاعده و داعش استفاده می کنند در حقیقت اسم القاعده را عوض کردند به جایش داعش گذاشتند و......