در حال بارگزاری....
دانلود

حضور رئیس دانشگاه علوم پزشكی قم در شبكه استانی قم

دكتر ایرانی خواه در برنامه صبح تازه شبكه استانی قم حضوریافت و در باره اقدامات انجام شده در قالب طرح تحول نظام سلامت توضیحاتی را ارائه نمود


مطالب پیشنهادی