در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ نجاتم بده از علی اکبر قلیچ

::::بیاناتی از مقام معظم رهبری درباره موسیقی::::
من امیدوارم که شما جوانان با این زادِ تقوا بتوانید وارد میدان شوید و تولیدهایی داشته باشید که به معنای حقیقی کلمه هم خصوصیات موسیقی خوب و بلیغ را داشته باشد و به معنای حقیقی تأثیرگذار مثبت باشد و حقیقتاً جوانان و روحها را به صفا و به معنویت و به حقیقت رهنمون کند.