در حال بارگزاری....
دانلود

شتاب از دنده 2 SLX TU5 و ELX (توضیحات خوانده شود)

SLXمدل91 و ELX مدل 90.هردو خودرو کارکرد تقریبا برابر دارند.بخاطر باک پر SLX و لوازم صندوق عقبش یک نفر اضافه گذاشتیم تو پارس تا وزن سرنشینا برابر باشه.SLX رینگ 15 داره که اگه 14 بود بهتر از اینم راه میرفت.