در حال بارگزاری....
دانلود

به نظرتون بهم میان؟؟؟

کریستال و کیم وو بین ..... به نظرتون بهم میان؟؟؟آخه یه جایی دیدم که نوشته بود که یه وقتی و یه جایی ، وو بین گفته که از بین آیدل های دختر ، کریستالو دوست داره.....به نظر من که بهم میان