در حال بارگزاری....
دانلود

نمونه تصویر دوربین مداربسته Milsight

ایمن الکترونیک اسفاد
مشاورطراح ومجری دوربین های مداربسته وشبکه
انتقال تصویر .سامانه تشخیص چهره وپلاک خودرو .سامانه ثبت سرعت وتخلفات راهنمایی رانندگی جاده ای وشهری.فیبر نوری.اموزش دوربین های تحت شبکه .راهبند تشخیص پلاک خودرو وتشخیص چهره همراه با درج مشخصات وکنترل تردد.تلفن تحت شبکه voip.نظارت شهری

فاضل اسداللهی اسفاد 09159614553