در حال بارگزاری....

مقاومت در برابر واگذاری شرکت هواپیمایی دولتی و زیان دهی بالای شرکت هواپیمایی هما

میزان زیان دهی شرکت هواپیمایی هما در سال های گذشته بسیار زیاد بوده که به نظر کارشناسان تنها راه رسیدن این شرکت به سوددهی واگذاری آن به بخش خصوصی می‌باشد.


21 مرداد 96