در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه پشیمانی یزید (استاد رضا حیدری و استاد قربان نژاد)قسمت اول

مرحوم استادرضا مشایخی ( پیامبر غائب )