در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ روز پدر و روز کارگر (نقش مشترک کارگر بعنوان پدر)

در این کلیپ نقطه اشتراک این دو روز عزیز و گرامی به تصویر کشیده شد
این کلیپ نیز به همت گروه تولید محتوای اکسینی ها ساخت شد و در مراسمی که به مناسبت روز کاگر در شرکت برگزار شد به نمایش در آمد و مورد استقبال همکاران عزیز قرار گرفت.