در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی فعالیتهای نیکوکاری مهرگیتی - رایانه برای همه

پویش "رای به" با استقرار پایگاههای جمع آوری، تعمیر و ارتقاء رایانه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، رایانه های دست دوم قابل استفاده را از وزارتخانه ها، سازمانها و اقشار مردم، تهیه و پس از تعمیروارتقا به مراکز آموزشی مناطق محروم کشور ارسال می نماید.
این پویش نیازمند كمك داوطلبین در سه زمینه زیر است:
-دریافت رایانه های دست دوم
- تأمین قطعات موردنیاز
- تأمین نیروی انسانی متخصص برای تعمیر