در حال بارگزاری....
دانلود

دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند

دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند
ریتال و ریتاج یکی بودند، حالا دو تا شدند. این داستان زندگی دوقولوهای سودانی است که روزگاری از سر به هم چسبیده بودند.