در حال بارگزاری....
دانلود

فاجعه در مکه:بیش از 4000 نفر کشته و 3297 نفر زخمی شدند!

امروز در ساعت ۹ صبح اعلام شد که دو مسیر را بسته اند و زائران تنها از یک مسیر می توانند به جمرات بروند، به همین دلیل و با توجه به ازدحام زیاد و تحت فشار قرار گرفتن مردم، شاهد فاجعه ای تلخ و ناگوار بودیم.تلفات ازدحام و فشار جمعیت در مراسم حج به 4000 نفر کشته و زخمی افزایش یافت.در این حادثه 460نفر زاهٔر ایرانی کشته شدند..تا این لحظه 4000 نفر کشته و زخمی شدن وآمارهای کشته و زخمی هادر حال افزایش است...