در حال بارگزاری....
دانلود

یکی از طولانی ترین پله های مترو...شهر باکو

ایستگاه خطایی در شهر باکو صاحب یکی از طولانی ترین پله هاست.