در حال بارگزاری....
دانلود

تجارت خونی با نفت سعودی

شیعیان استان صعده در پاسخ به درخواست ائتلاف متجاوز سعودی مبنی بر ترک خانه هایشان گفته اند: خانه و کاشانه خود را ترک نمی کنیم حتی اگر زیر بمباران بمب های سعودی آمریکایی کشته شویم. ائتلاف متجاوز سعودی حتی کشتار غیر نظامیان را نیز برای خود مشروع میداند و از شب جمعه جنگنده های وهابی سعودی با هدف قرار دادن خطوط ارتباطی تلفن، برق و اینترنت تلاش دارند تا مانع از هرگونه ارتباط مردم صعده با جهان بیرون شوند