در حال بارگزاری....
دانلود

آمریکا چگونه از دلار برای جنگ اقتصادی بعنوان سلاح استفاده می کند؟

فرید زکریا کارشناس شبکه cnn گزارشی از استفاده ابزاری امریکا برای به راه انداختن جنگ اقتصادی با سایر کشور بخصوص با ایران و تا حدودی چین تهیه کرده است.


30 خرداد 98