در حال بارگزاری....
دانلود

کنسرت کودکان(رعنا.شاد)سرپرست خانم نکیسا قلی نژاد

آفرین به چنین هنرجویانی که با این سن کم کار بسیار بزرگی را انجام دادند.بینهایت از خانم نکیسا قلی نژاد قدردانی میکنیم که اینچنین عاشقانه و صبورانه چنین هنرجویانی را پرورش دادند .